Petr SKUBI, Olomouc - www.SKUBI.cz / www.CzechToys.eu - E-mail: eshop@skubi.cz, Tel.: +420 608 239 621

99.9 % zboží mám skladem. / Objednávku se snažím předat dopravci do 24 hodin.

------

!!! V období od 3. do 12. listopadu a od 1. do 10. prosince 2023 nebudu odesílat zásilky. !!!

Obchodní podmínky

!!! V období od 3. do 12. listopadu a od 1. do 10. prosince 2023 nebudu odesílat zásilky. !!!

-------

Tyto obchodní podmínky upravují používání naší stránky skubi.cz a nákupy položek jejím prostřednictvím.

Veškeré dotazy k podmínkám můžete posílat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Tyto obchodní podmínky a veškeré zmínky na jiných místech webové stránky a podmínky k ní vázané společně upravují používání webové stránky zákazníky. Petr Skubi, IČ: 66197350 může kdykoli změnit nebo odstranit část této webové stránky, aniž by to zakládalo jakoukoli odpovědnost za takové změny vůči zákazníkům. Petr Skubi, IČ: 66197350 si vyhrazuje právo na úpravy těchto obchodních podmínek bez výslovného upozornění zákazníků a další používání webové stránky nebo odesílání objednávek po takových úpravách bude považováno za vyslovení souhlasu s těmito úpravami.

Smlouva mezi vámi jako zákazníkem a námi vzniká po zpracování a odeslání vaší objednávky.

Když jako zákazník odešlete prostřednictvím webové stránky objednávku, ručíte tímto odesláním za následující:-

  1. Nejste nezletilá osoba ani jiná osoba bez právní způsobilosti vstupovat do smluvních vztahů.
  2. Osobní údaje, které nám poskytujete při registraci, jsou úplné a přesné.
  3. Nepoužíváte falešné jméno ani jméno jiné osoby nebo organizace, které nejste oprávněni používat.

Odeslání objednávky

Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, a proto je důležité, abyste se s nimi před objednáním seznámili.

Zrušení objednávky

Jako zákazníci můžete objednávku do 14 dnů zrušit. V takovém případě vám vrátím peníze na platební kartu, ze které byla objednávka původně zaplacena.

Přijetí objednávky

Kupující provádí objednání zboží bez registrace a založení zákaznického účtu přímo z webového rozhraní internetového obchodu www.skubi.cz. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje nutné pro doručení zásilky jako je jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, ulice, číslo domu, město, poštovní směrovací číslo, země. Platba za objednané zboží je možná platební či kreditní kartou po vyplnění údajů z karty. Platba se provádí v posledním kroku objednávky a stisknutím tlačítka "Zaplatit (částka) Kč". Tímto je objednávka dokončena a zaplacena. Veškeré platby zpracovává společnost SumUp. Společnost SumUp je provozovatelem platební brány, poskytovatelem platebního terminálu a i poskytovatelem řešení mého internetového obchodu Skubi.cz. Po odeslání objednávky dostanete potvrzení obsahu a ceny objednávky na e-mail uvedený během placení.

Doručení

DORUČENÍ ZBOŽÍ Zákazník z České republiky: Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností: - Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna; - Doručení prostřednictvím společnosti Česká pošta. - Osobní vyzvednutí / předání v Olomouci - bez poplatku za doručení. Poplatek za doručení v rámci České republiky je 120 Kč. Pro nákupy od 3000 Kč je doručení bez poplatků. Zákazník ze Slovenské republiky: Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností: - Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna; - Doručení prostřednictvím společnosti Česká pošta a jejího partnera na Slovensku. - Osobní vyzvednutí / předání v Olomouci - bez poplatku za doručení. Poplatek za doručení v rámci Slovenské republiky přes Zásilkovna je 175 Kč. Poplatek za doručení v rámci Slovenské republiky přes Česká pošta je 250 Kč. Pro nákupy od 3000 Kč je doručení bez poplatků. Zákazník z uvedených evropských zemí: Alandy, Albánie, Andorra, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francouzsko, Německo, Gibraltar, Řecko, Guernsey, Vatikán, Maďarsko, Island, Irsko, Man, Itálie, Jersey, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Severní Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Černá Hora, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Kosovo, Rumunsko, San Marino, Srbsko, Slovinsko, Španělsko, Špicberky a Jan Mayen, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Ukrajina. - Doručení prostřednictvím společnosti Česká pošta a jejího partnera v zemi doručení. - Osobní vyzvednutí / předání v Olomouci - bez poplatku za doručení. Poplatek za doručení v rámci zvolené země přes Česká pošta je 500 Kč. Pro nákupy od 5000 Kč je doručení bez poplatků. Doba doručení zboží vždy závisí na zvoleném způsobu doručení. Objednané zboží se snažím předat dopravci následující pracovní den. V případě osobního předání v Olomouci Vás budu po nachystání zboží informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. ------------------------------------------------------ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Petr Skubi se sídlem: Jílová 532/8, 779 00 Olomouc-Neředín, Česká republika identifikační číslo: 66197350 zapsané u Magistrátu města Olomouce dne 12. 3. 1997, č. j. 1-97/00778 M, evid. č.: 380501-85096-00 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.SKUBI.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Petr Skubi, se sídlem: Jílová 532/8, 779 00 Olomouc-Neředín, Česká republika, identifikační číslo: 66197350, zapsané u Magistrátu města Olomouce dne 12. 3. 1997, č. j. 1-97/00778 M, evid. č.: 380501-85096-00. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.SKUBI.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). - Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. - Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. - Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. - Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. UŽIVATELSKÝ ÚČET Kupující provádí objednání zboží bez registrace a založení zákaznického účtu přímo z webového rozhraní internetového obchodu www.skubi.cz. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje nutné pro doručení zásilky jako je jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, ulice, číslo domu, město, poštovní směrovací číslo, země. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. - Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (prodávající není plátce DPH) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. - Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit. - Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit (částka) Kč“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: - bezhotovostně platební kartou. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající požaduje od kupujícího platbu bezhotovostně platební kartou a kupní cena je splatná ihned při uzavření kupní smlouvy. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce: - zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, - zvukové nebo obrazové nahrávky v obalu, pokud jej kupující porušil. Nejedná-li se o výše uvedený případ obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů (viz odstavec výše). Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@skubi.cz. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na platební kartu kupujícího. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc: - odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, - je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností: - je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, - věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv, - je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy. Ustanovení výše uvedené se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil. Jedná se např. o poškozený obal apod. a je tato skutečnost uvedena v popisu zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud: prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil nebo se vada projeví opakovaně, je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty třiceti (30) dnů může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Petr Skubi, 532/8, 779 00 Olomouc-Neředín, Česká republika, telefonicky na čísle 00420 608 239 621 či elektronickou poštou na adrese eshop@skubi.cz. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. DORUČOVÁNÍ Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Petr Skubi, Jílová 532/8, 779 00 Olomouc-Neředín, Česká republika, adresa elektronické pošty eshop@skubi.cz, telefon 00420 608 239 621. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace. V Olomouci dne 6. ledna 2023 Petr Skubi PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI Adresát: Petr Skubi, Jílová 532/8, 779 00 Olomouc-Neředín, Česká republika. Uplatnění reklamace Datum uzavření Smlouvy: Jméno a příjmení: Adresa: E-mailová adresa: Zboží, které je reklamováno: Popis vad Zboží: Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace: Navrácení obdržených finančních prostředků za zboží nebo poskytnutí slevy bude provedeno zpět na platební kartu použitou při placení zboží. Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace. Datum: Podpis kupujícího: PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Adresát: Petr Skubi, Jílová 532/8, 779 00 Olomouc-Neředín, Česká republika. Tímto prohlašuji, že odstupuji od Kupní smlouvy: Datum uzavření Kupní smlouvy: Jméno a příjmení: Adresa: E-mailová adresa: Specifikace Zboží, kterého se Kupní smlouva týká: Navrácení obdržených finančních prostředků za zboží bude provedeno zpět na platební kartu použitou při placení zboží. Datum: Podpis kupujícího:

Podmínky vrácení

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce: - zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, - zvukové nebo obrazové nahrávky v obalu, pokud jej kupující porušil. Nejedná-li se o výše uvedený případ obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů (viz odstavec výše). Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@skubi.cz. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na platební kartu kupujícího. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc: - odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, - je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností: - je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, - věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv, - je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy. Ustanovení výše uvedené se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil. Jedná se např. o poškozený obal apod. a je tato skutečnost uvedena v popisu zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud: prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil nebo se vada projeví opakovaně, je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty třiceti (30) dnů může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Petr Skubi, 532/8, 779 00 Olomouc-Neředín, Česká republika, telefonicky na čísle 00420 608 239 621 či elektronickou poštou na adrese eshop@skubi.cz. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost. PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI Adresát: Petr Skubi, Jílová 532/8, 779 00 Olomouc-Neředín, Česká republika. Uplatnění reklamace Datum uzavření Smlouvy: Jméno a příjmení: Adresa: E-mailová adresa: Zboží, které je reklamováno: Popis vad Zboží: Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace: Navrácení obdržených finančních prostředků za zboží nebo poskytnutí slevy bude provedeno zpět na platební kartu použitou při placení zboží. Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace. Datum: Podpis kupujícího: PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Adresát: Petr Skubi, Jílová 532/8, 779 00 Olomouc-Neředín, Česká republika. Tímto prohlašuji, že odstupuji od Kupní smlouvy: Datum uzavření Kupní smlouvy: Jméno a příjmení: Adresa: E-mailová adresa: Specifikace Zboží, kterého se Kupní smlouva týká: Navrácení obdržených finančních prostředků za zboží bude provedeno zpět na platební kartu použitou při placení zboží. Datum: Podpis kupujícího:

Odpovědnost

Usilujeme o to, aby informace na této webové stránce byly co možná nejpřesnější, ale nedáváme žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, ve smyslu její přesnosti. Zároveň neručíme za žádné záležitosti ve smyslu používání této webové stránky. Ochrana vašich vlastních zařízení před viry nebo jinými externími faktory je tedy výhradně vaší věcí.

Vaše práva chrání zákon o prodeji zboží a poskytování služeb (Sale of Goods and Supply of Services Act, 1980), a pokud jste spotřebitel, také zákon o ochraně spotřebitele (Consumer Protection Act, 2007). Nic na této stránce nezasahuje do vašich práv dle platné legislativy.

Oddělitelnost

Pokud by se některá z těchto obchodních podmínek z jakéhokoli důvodu ukázala jako neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná, bude taková podmínka považována za oddělenou od ostatních obchodních podmínek, které zůstanou v platnosti a budou nadále vymahatelné.

Pokud by se některé z ustanovení těchto obchodních podmínek z jakéhokoli důvodu ukázalo jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Košík

    Košík je prázdný

    Co by se vám také mohlo zamlouvat